Home > Projecten > BuroSix

BuroSix

BuroSix begon als traditioneel PR bureau dat zich voornamelijk bezighield met de interne en externe communicatie van bedrijven. Ondersteuning bij fusies, huisstijl ontwikkelingen en het ontwikkelen van incentives. In de loop der jaren ontstond er een zijtak voor de toerismebranche. Daarin lag de focus op de reiswereld met bestemmingen, toerismebureaus en accommodaties als klanten. 

Door de jaren heen is BuroSix getransformeerd tot hét creatieve bureau dat gevoel en missie omzet tot een aansprekend bericht dat de ontvanger bereikt. Die berichten worden tegenwoordig voornamelijk digitaal en online verstuurd, maar ook offline kennen wij nog steeds de weg. Dus of het nu een bericht is in de vorm van social media content, (traditionele) PR, een flitsende marketingcampagne in samenwerking met influencers, vertegenwoordiging op een beurs of evenement, of woordvoering in tijden van crisis, wij zorgen ervoor dat het bericht aankomt. Dit doen we hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, voor toeristische bestemmingen als Travel Oregon, Travel Portland en Philadelphia CVB.

Wij bieden een totaalpakket: van advies tot uitvoering zorgen wij ervoor dat alles geregeld is. Altijd. Je werkt nauw samen met ons team van ervaren en een tikkeltje eigenwijze specialisten. We houden de lijnen graag kort. Daar worden we zelf blij van en we denken dat voor jou hetzelfde geldt. Zo houd je genoeg tijd over voor andere belangrijke zaken en zorgen wij er intussen voor dat je boodschap wordt bezorgd bij de ontvanger.

Click here for English

BuroSix started as a traditional PR bureau, that mostly focusses on the internal and external communication of companies. They supported with mergers, develop brand identities and help with setting up incentives. Over the years a side branch for the tourism industry was created. Their core business now lies within the tourism industry, with destinations, tourism agencies and accommodations as clients.

Over the years, BuroSix has transformed into the creative agency that converts feeling and mission into an appealing message to reach the target group. Nowadays, these messages are mainly sent digitally and online, but we still know our way around offline as well. So whether it’s a message in the form of social media content, (traditional) PR, a flashy marketing campaign in collaboration with influencers, representation at a fair or event, or spokesperson in times of crisis, we make sure the message gets through. We do this primarily, but not exclusively, for tourist destinations such as Travel Oregon, Travel Portland and Philadelphia CVB.

We offer a total package: from advice to implementation, we ensure that everything is taken care of. Always. You work closely with our team of experienced, and slightly stubborn, specialists. We like to keep the lines short. That makes us happy ourselves and we think the same applies to you. This way you have enough time for other important matters and in the meantime we ensure that your message is delivered to the recipient.