Home > Projecten > De Jong Intra Vakanties

De Jong Intra Vakanties

Bent u op zoek naar een vakantie naar Amerika? Dan bent u bij de Jong Intra Vakanties aan het juiste adres. De Jong Intra biedt alle mogelijkheden om een droomreis van noord naar zuid, van oost naar west, individueel of in een groep, in middenklasse of luxe accommodaties, per bus, huurauto of motorhome te maken.

Een hele fijne vakantie

Dat wensen wij, sinds 1972 specialist in het samenstellen van vakanties, iedereen toe. Vakantie, een heerlijk vooruitzicht! Een periode waarin u volop gaat genieten en de dagelijkse verplichtingen even mag vergeten. Wij verdiepen ons in de vakantiewensen van onze klanten. Iedereen heeft per slot van rekening zo zijn eigen voorkeuren. Of u alleen, met uw partner, met uw gezin of in een groep wilt reizen, wij vullen het graag samen met u in. Welke vakantie u ook kiest, wij zorgen ervoor dat u een hele zorg minder heeft.

Wie is de Jong Intra Vakanties?

De Jong Intra Vakanties is een onafhankelijke Nederlandse touroperator met reizen per touringcar, auto, boot, trein en vliegtuig in haar aanbod. In een tijdperk van verregaande digitalisering is persoonlijke Aandacht de belangrijkste factor. Wij zijn er voor onze gasten die door de bomen het bos niet meer zien of door een druk bestaan geen tijd hebben om zelf de perfecte vakantie uit te zoeken. Onze enthousiaste medewerkers hebben een gedegen kennis van ons reisaanbod en ontzorgen onze gasten, die waarde hechten aan persoonlijk contact en een perfect reisadvies. Dit persoonlijke contact en het perfecte reisadvies bieden wij aan via diverse kanalen. Via ons callcenter, onze reisstudio, via onze reisbureau partners en onze eigen website. Alles afgestemd op uw wens.

De missie van de Jong Intra Vakanties is om blije klanten te boeken en te binden. Dit doen wij door onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen bij de keuze van de vakantie. Wij stellen vakanties samen die een aantrekkelijke prijs kwaliteitverhouding hebben en gewoon perfect geregeld zijn. Wij hebben de A van Aandacht hoog in het vaandel staan. Aandacht voor de klant, Aandacht voor mens, dier en milieu én Aandacht voor onze medewerkers.

Bij de Jong Intra Vakanties profiteert u van drie zekerheden om vragen en twijfels weg te nemen:
► Zekerheid over uw betaling
► Gratis omboekservice of uniek Flexpakket
► Zekerheid tijdens uw reis

22-daagse autorondreis The Great West

Tijdens deze reis ontdekt u vele hoogtepunten van de The Great West. Beroemde steden worden afgewisseld met de overweldigende natuur van nationale parken met hoge bergtoppen, diepe ravijnen, droge vlaktes, klaterende watervallen en kabbelende beekjes. Het reistempo is aangenaam en de hotels onderweg zijn goed. Via de schijnbaar eindeloze wegen beleeft u een zeer boeiende reis die u nog lang bij zal blijven!

Click here for English

Are you looking for a vacation to America? Then you have come to the right place at the Jong Intra Holidays. De Jong Intra offers all possibilities to make a dream trip from north to south, from east to west, individually or in a group, in middle class or luxury accommodations, by bus, rental car or motorhome.

A very nice holiday

That is what we wish for. We have been putting together holidays since 1972. Vacation, a wonderful prospect! A period in which you can fully enjoy yourself and forget about your daily obligations. We immerse ourselves in the holiday wishes of our customers. After all, everyone has their own preferences. Whether you want to travel alone, with your partner, with your family or in a group, we are happy to plan it together with you. Whichever holiday you choose, we will make sure that you have one less thing to worry about.

Who is de Jong Intra Vakanties?

De Jong Intra Vakanties is an independent Dutch tour operator offering travel by coach, car, boat, train and plane. In an era of far-reaching digitization, personal attention is the most important factor. We are there for our guests who can no longer see the wood for the trees or who do not have time to find the perfect holiday themselves due to a busy life. Our enthusiastic employees have a thorough knowledge of our travel offer and value personal contact and perfect travel advice. We offer this personal contact and the perfect travel advice through various channels. Through our call center, our travel studio, through our travel agency partners and our own website. Everything tailored to your wishes.

De Jong Intra Vakanties’ mission is to book and retain happy customers. We do this by unburdening our customers as much as possible when choosing the holiday. We put together holidays that have an attractive price-quality ratio and are simply perfectly arranged. We consider the A of Attention to be of paramount importance. Attention to the customer, Attention to people, animals and the environment and Attention to our employees.

At De Jong Intra Vakanties you benefit from three certainties to remove questions and doubts:
► Certainty about your payment
► Free rebooking service or unique Flex package
► Certainty during your trip

22-day self-drive tour of The Great West

During this trip you will discover many highlights of The Great West. Famous cities alternate with the overwhelming nature of national parks with high mountain peaks, deep ravines, dry plains, splashing waterfalls and babbling brooks. The pace of travel is pleasant and the hotels along the way are good. Through the seemingly endless roads you will experience a very fascinating journey that will stay with you for a long time!