Home > Projecten > Travel Portland

Travel Portland

Portland ligt aan de noordwestelijke grens van de staat Oregon, ten noorden van Californië en ten zuiden van Washington in de Pacific Northwest regio van de Verenigde Staten. Portland is niet de hoofdstad van Oregon, maar wel de grootste stad van de staat Oregon en ligt op ongeveer 125 kilometer van de kust, op de plek waar twee grote rivieren – de Columbia en Willamette – samenkomen.

Een veel gestelde vraag is: “Wat maakt Portland zo bijzonder?”. Het antwoord daarop is: de inwoners van de stad. Portland heeft een bloeiende gemeenschap van kunstenaars en makers die innovatie in design en ambacht omarmen, of het nu gaat om het creëren van een sneaker of een nieuwe smaak voor donuts. Het motto van de stad is: “Keep Portland Weird”, wat aangeeft dat er alle ruimte is voor creativiteit en eigenheid. Portland staat verder bekend als een duurzame, fietsvriendelijke stad.

De lay-out van de stad is uniek. Met 12 bruggen die volledig binnen de standsgrenzen liggen, en nog een aantal die Portland met Vancouver, Washington verbinden, is de bijnaam “Bridgetown” toepasselijk. Portland kent veel bijnamen. Zo staat de stad ook bekend als City of Roses (door de International Rose Test Garden) en Beervana (door de vele microbrouwerijen die in de stad te vinden zijn). Portland wordt horizontaal in tweeën gedeeld door Burnside Street. Verticaal gezien wordt de stad in twee gedeeld door de Willamette rivier. De zes kwadranten van de stad en meer dan 90 formeel erkende buurten hebben allen hun eigen unieke stijl die het verdient om ontdekt te worden.

De blijvende hotspots in de stad zijn bijvoorbeeld de Portland Saturday Market, waar je niet alleen het lekkerste eten uit de regio kunt kopen, maar ook de mooiste werken van lokale makers. Voor boekenwurmen is er Powell’s City of Books. Deze boekwinkel is een heel block groot en is uitgegroeid tot een monument in Portland en is ook ‘s werelds grootste boekwinkel, waar zowel nieuwe als tweedehands boeken worden verkocht. Ook tijdens een bezoek aan de stad Portland kun je je onderdompelen in de natuur, bijvoorbeeld in de International Rose Test Garden waar je tussen meer dan 10.000 rozen ook nog eens een geweldig uitzicht over de skyline van Portland en de Cascades hebt. Meer natuur vind je in de Portland Japanese Garden, een van de meest authentieke Japanse tuinen buiten Japan. Terugkomend op de donuts: die eet je bij Voodoo Doughnut, waar ze sinds 2003 miljoenen exemplaren in bijzondere smaken hebben verkocht. Kunst bekijken doe je bijvoorbeeld in het Portland Art Museum, wat het grootste kunstmuseum van de stad is en een van de oudste van het land.

Om bezoekers te helpen Portland op zijn best te beleven, is Travel Portland er om te inspireren en informeren. Travel Portland is het verkeersbureau van de stad Portland en zet zich op diverse manieren in om het toerisme naar deze creatieve stad te promoten en bevorderen

Click here for English

Portland is located on the northwestern border of the state of Oregon, north of California, and south of Washington in the Pacific Northwest region of the United States. While not the capital of Oregon, Portland is the largest city in the state of Oregon and is located about 125 kilometers from the coast, at the confluence of two major rivers – the Columbia and Willamette.

A frequently asked question is “What makes Portland so special?”. The answer is: the city’s people. Portland has a thriving community of artists and creators who embrace innovation in design and craft, whether it’s creating a trainer or a new flavour for doughnuts. The city’s motto is “Keep Portland Weird”, indicating that there is plenty of room for creativity and individuality. Portland is further known as a sustainable, bike-friendly city.

The city’s layout is unique. With 12 bridges entirely within the city limits, and several more connecting Portland to Vancouver, Washington, the nickname “Bridgetown” is appropriate. Portland has many nicknames. For instance, the city is also known as City of Roses (due to the International Rose Test Garden) and Beervana (due to the many microbreweries found in the city). Portland is horizontally bisected by Burnside Street. Vertically, the city is divided in two by the Willamette River. The city’s six quadrants and more than 90 formally recognised neighbourhoods all have their own unique style that deserves to be discovered.

The city’s enduring hotspots include the Portland Saturday Market, where you can buy not only the region’s tastiest food but also the finest works by local makers. For bookworms, there is Powell’s City of Books. A whole block large, this bookstore has become a Portland landmark and is also the world’s largest bookstore, selling both new and second-hand books. You can also immerse yourself in nature while visiting the city of Portland, for example at the International Rose Test Garden where, among more than 10,000 roses, you also get great views of Portland’s skyline and the Cascades. More nature can be found in the Portland Japanese Garden, one of the most authentic Japanese gardens outside Japan. Coming back to doughnuts: you can eat them at Voodoo Doughnut, where they have sold millions in special flavours since 2003. See art, for example, at the Portland Art Museum, which is the city’s largest art museum and one of the oldest in the country.

To help visitors experience Portland at its best, Travel Portland is there to inspire and inform. Travel Portland is the city of Portland’s traffic agency and is committed to promoting and encouraging tourism to this creative city in various ways.