Home > Projecten > Travel Trend / NBBS reizen

Travel Trend / NBBS reizen

Voor een reis naar Amerika bent u bij Travel Trend / NBBS Reizen aan het goede adres. Wij zijn namelijk specialist in verre reizen op maat en Amerika is onze nummer 1 reisbestemming!

U kunt kiezen uit een groot en zeer flexibel reisaanbod…

Bij Travel Trend / NBBS Reizen heeft u keuze uit een uitgebreid aanbod van roadtrips per huurauto of camper, mooie (groeps)rondreizen per bus of trein, citytrips en heerlijke strandvakanties in Florida. Ook combinaties met Canada, Hawaii, de Bahama’s en diverse eilanden in de Caribbean behoren tot de mogelijkheden.

Op de website van Travel Trend / NBBS Reizen vindt u per regio vele voorbeeldroutes met uitgebreide dag tot dagbeschrijvingen en overzichtelijke prijstabellen. Bij de meeste reizen heeft u de keuze uit twee hotelcategorieën. Deze rondreizen zijn inclusief vliegreis. Heeft u echter een voorkeur voor een andere luchtvaartmaatschappij, voor vertrek uit Düsseldorf of Brussel, of boekt u liever uw eigen vliegreis? Dan ontvangt u een offerte op maat.

Een groot voordeel van de autorondreizen van Travel Trend / NBBS Reizen, is dat deze kunnen worden aangepast aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld langer verblijven in de plaatsen langs de route, excursies toevoegen of na afloop door vliegen naar Hawaii of een andere (zonnige) bestemming.

… of uw reis volledig op maat laten samenstellen

Heeft u zelf een route door Amerika bedacht die u met een camper of huurauto wilt afleggen? Dan werken wij een persoonlijk reisvoorstel voor u uit, dat is gebaseerd op uw wensen. Onze ervaren medewerkers denken mee over uw reisplan en geven advies over de verschillende auto- en campertypen en de verhuurvoorwaarden. In het geval van een autorondreis boeken wij ook graag uw hotels en excursies. En wilt u een deel van de reis op eigen gelegenheid invullen, bijvoorbeeld voor familiebezoek? Dan nemen wij deze wens mee in uw persoonlijk reisvoorstel.

Gerenommeerde partners

Travel Trend / NBBS Reizen werkt in Amerika samen met gerenommeerde partners. Dit betreft zowel de rondreizen als de verhuurmaatschappijen van auto’s, campers en motoren. Zo kunt u voor autohuur kiezen uit Alamo en Hertz en voor campers uit Cruise America, El Monte en Road Bear.

Vaste contactpersoon

Travel Trend bestaat sinds 1978 en NBBS reizen is sinds 2001 een onderdeel van Travel Trend. Beide organisaties zijn aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Reizen van Travel Trend kunt u boeken bij uw ANVR-reisagent, of bij NBBS Reizen, het eigen reisbureau van Travel Trend.

Alle medewerkers van NBBS Reizen hebben uitgebreide reiservaring in Amerika en beschikken over uitstekende kennis van deze populaire vakantiebestemming. U krijgt uitgebreid reisadvies van een vaste contactpersoon.

Click here for English

For a trip to America you have come to the right place at Travel Trend / NBBS Reizen. We are specialists in tailor-made long-distance travel and America is our number 1 travel destination!

You can choose from a large and very flexible travel offer…

At Travel Trend / NBBS Reizen you can choose from an extensive range of road trips by car or camper, beautiful (group) tours by bus or train, city trips and wonderful beach holidays in Florida. Combinations with Canada, Hawaii, the Bahamas and various islands in the Caribbean are also possible.

On the website of Travel Trend / NBBS Reizen you will find many example routes per region with extensive day-to-day descriptions and clear price tables. Most trips offer you a choice of two hotel categories. These tours include air travel. However, do you prefer another airline for departure from Düsseldorf or Brussels, or do you prefer to book your own flight? Then you will receive a tailor-made offer.

A major advantage of Travel Trend / NBBS Reizen’s car tours is that they can be adapted to your wishes. For example, you can stay longer in the places along the route, add excursions or continue flying to Hawaii or another (sunny) destination afterwards.

… or have your trip fully customized

Have you thought about a route through America yourself that you want to travel with a camper or rental car? Then we will work out a personal travel proposal for you, based on your wishes. Our experienced employees think along with you about your travel plan and give advice about the different car and camper types and the rental conditions. In the case of a car tour, we are also happy to book your hotels and excursions. And do you want to complete part of the journey on your own, for example for a family visit? Then we will include this wish in your personal travel proposal.

Renowned partners

Travel Trend / NBBS Reizen works with renowned partners in America. This concerns both the tours and the rental companies of cars, campers and motorcycles. For example, you can choose car rental from Alamo and Hertz and for motorhomes from Cruise America, El Monte and Road Bear.

Fixed contact person

Travel Trend has existed since 1978 and NBBS Reizen has been a part of Travel Trend since 2001. Both organizations are affiliated with ANVR, SGR and the Calamity Fund. You can book Travel Trend trips with your ANVR travel agent, or with NBBS Reizen – Travel Trend’s own travel agency. All NBBS Reizen employees have extensive travel experience in America and have excellent knowledge of this popular holiday destination. You will receive extensive travel advice from a permanent contact person.