Home > Projecten > UStravel.nl

UStravel.nl

UStravel.nl is al ruim 30 jaar specialist op het gebied van Amerika reizen. Omdat wij van UStravel.nl zelf de bestemming vaak hebben bezocht, en nog steeds met regelmaat bezoeken, weten wij als geen ander waar je moet zijn en kunnen wij samen met jou je ideale reis geheel op maat samenstellen. Elke dag weer nieuwe indrukken opdoen, rondreizen is heerlijk! Wij verzorgen rondreizen in elke regio die je maar wenst. Voor een goed advies voor een Amerika rondreis en voor offertes met een goede prijs én kwaliteit ben je bij ons aan het goede adres! Waarom kunnen wij dat? Wij hebben directe afspraken met diverse airlines, auto- en camperverhuurders, diverse lokale agentschappen en hotelketens. Afhankelijk van je vraag kijken we welke leverancier(s) het beste op je reiswensen aansluit(en). We helpen je graag met het samenstellen van jouw reis!

Wat doet UStravel.nl? Daar kunnen we eigenlijk vrij kort over; alles! Je reis door Amerika maken met een huurauto, camper of op een echte Harley? Wellicht een gedeelte per trein afleggen zodat je kunt genieten van de mooie uitzichten of binnenlandse vluchten maken? Wil je een leuke citytrip maken naar bijvoorbeeld New York of Las Vegas? Niks is te gek! UStravel.nl stelt reizen op maat voor je samen, zowel individuele reizen of reizen met een groep is mogelijk.

UStravel.nl stelt jouw wensen voorop en we denken met je mee zodat je de vakantie gaat ervaren zoals je die verwacht. Bij vluchten kijken wij bijvoorbeeld altijd naar de meest logische route, rechtstreeks of met minimale tussenstops en overstaptijden. Ook kijken wij naar aankomst- en vertrektijden in Nederland en de USA. Is de aansluiting realiseerbaar enz. Hierdoor kan het voorkomen dat wij wellicht niet het goedkoopst beschikbare tarief aanbieden, maar wel met een realiseerbare tussenstop. Dit doen we ook met de route van je rondreis. We kijken altijd of je wensen ook realistisch zijn. Je verwacht van ons een degelijk en goed advies, dus een route die niet haalbaar is zullen wij je dan ook niet aanbieden.

Click here for English

UStravel.nl

UStravel.nl has been a specialist in travel to the United States for over 30 years. Because we have often visited the destination ourselves, and still visit regularly, we know better than anyone where you should be and we can compile your ideal trip together with you. Every day will bring something new, traveling around is simply amazing! We will take care of you travel plans, whichever region you want to go to. For good advice on a United States roundtrip and for quotes with a good price and quality you have come to the right place! Why can we do that? We have direct contacts with various airlines, car and motorhome rental companies, various local agencies and hotel chains. Depending on your question, we look at which supplier(s) best fits(s) to your travel requirements. We are happy to help you put together your trip!

What does UStravel.nl do? We can be quite short about this; everything! Making your journey through America with a rental car, camper or on a real Harley? Perhaps a part by train so that you can enjoy the beautiful views or make domestic flights? Are you looking for a nice city trip to, for example, New York or Las Vegas? Nothing is impossible! UStravel.nl tailors the trip to your wishes, both individual travel or traveling with a group is possible.

UStravel.nl puts your wishes first and we like to think along with you, so that you holiday will go as you expect. For flights, for example, we always look at the most logical route, directly or with minimal stops and transfer times. We also look at arrival and departure times in the Netherlands and the USA. This means that we may not offer the cheapest available rate, but certainly the most comfortable way. We also do this with the route of your tour. We always look at whether your wishes are realistic. You expect trustworthy and good advice from us, so we will never offer you a route that is not feasible.