Home > Projecten > Visit Mississippi

Visit Mississippi

Arizona

De Mississippi-rivier klinkt misschien bekend, maar de gelijknamige staat is minder bekend, en dat is jammer!
Als twintigste staat van de VS is Mississippi een kleine versie van de zuidelijke staten. Het grenst aan vier staten: Louisiana en Arkansas aan de ene kant, en Alabama en Tennessee aan de andere. Jackson, de hoofdstad, schittert dankzij zijn beroemde architectuur en beroemde musea.

Mississippi, gekenmerkt door een sterk koloniaal verleden, is vooral een staat met een groot historisch erfgoed. De Burgeroorlog heeft een onuitwisbare stempel op de staat gedrukt. Het is niet de bedoeling om de erfenis uit te wissen, maar om de burgerrechtenbeweging te onderwijzen en bewust te maken: een missie die het Mississippi Civil Rights Museum in Jackson op briljante wijze vervult.

De Cotton State is nog steeds bezaaid met antebellumhuizen zoals die in Natchez. Vicksburg heeft er ook een paar, maar de belangrijkste attractie van de stad is het National Military Park, waar de locaties van gevechten uit de Burgeroorlog te vinden zijn. In deze context werd de blues geboren. In Cleveland, en meer specifiek in Dockery Farms, een voormalige katoenplantage, werd het begin van een nieuw muziekgenre gespeeld, dat later soul en rock-‘n-roll zou inspireren.
In de loop der jaren kwamen er steeds meer Juke Joints, de typische bars van het Zuiden. Onder hen de iconische Ground Zero Blues Club in Clarksdale, gerund door… Morgan Freeman!

De muzikale pelgrimstocht gaat verder langs de Mississippi Blues Trail, een route dat bezaaid is met borden die de grote figuren en bezienswaardigheden van de blues in de schijnwerpers zetten, waaronder het B.B. King Museum en de stad Tupelo, de geboorteplaats van Elvis Presley.

Een andere kunstvorm die een prominente plaats inneemt in de hele staat is literatuur. Mississippi is niet alleen de geboorteplaats van enkele van Amerika’s grootste schrijvers, maar ook een inspiratiebron voor veel beroemde werken. William Faulkner, een Amerikaanse literaire figuur die in de Magnolia State werd geboren, vestigde zich later in Oxford in het huis dat hij Rowan Oak noemde. Op dezelfde manier groeide Tennessee Williams op in Columbus. Zijn mooie, kleurrijke huis is opengesteld voor het publiek en is een must voor woordliefhebbers.

Van de Delta tot de Golfkust, via de Heuvels en de Pijnboombossen, is Mississippi een land van contrasten en diversiteit, getekend door geschiedenis. Mississippi is zowel een culturele bestemming als standvakantie bestemming, dankzij de 100 km lange kustlijn die wordt gesust door de zeelucht van het Zuiden.

Click here for English

The Mississippi River may sound familiar, but the state of the same name is not so well-known, and that’s a pity!
As the twentieth state in the U.S., Mississippi is a condensed version of the Southern states. It shares its borders with four states: Louisiana and Arkansas on one side, and Alabama and Tennessee on the other. Jackson, the capital, shines thanks to its renowned architecture and famous museums.

Marked by a strong colonial past, Mississippi is above all a state with a major historical heritage. The Civil War left an indelible mark on the state. It does not seek to erase its legacy, but rather to educate and raise awareness of the civil rights movement: a mission that Jackson’s Mississippi Civil Rights Museum brilliantly fulfils.

The Cotton State is still dotted with antebellum houses like those in Natchez. Vicksburg also has some, but the city’s main attraction is its National Military Park, which houses the sites of Civil War battles. It was in this context that the blues were born. In Cleveland, and more specifically at Dockery Farms, a former cotton plantation, the beginnings of a new musical genre were played out, which would later inspire soul and rock’n’roll.
Over the years, Juke Joints, the typical bars of the South, multiplied. Among them, the iconic Ground Zero Blues Club in Clarksdale, run by… Morgan Freeman!

The musical pilgrimage continues along the Mississippi Blues Trail, a circuit scattered with signs highlighting the great figures and landmarks of the blues, including the B.B. King Museum and the town of Tupelo, birthplace of Elvis Presley.

Another art form that occupies a prominent place throughout the state is literature. Mississippi is not only the birthplace of some of America’s greatest writers, but a source of inspiration for many renowned works. William Faulkner, an American literary figure born in the Magnolia State, later settled in Oxford in the house that he named Rowan Oak. The same way, Tennessee Williams grew up in Columbus. His pretty, colorful house is open to the public and is a must-see for word lovers.

From the Delta to the Gulf Coast, via the Hills and the Pines regions, Mississippi is a land of contrasts and diversity, marked by history. A cultural as well as a seaside destination, thanks to its 100 km of coastline lulled by the sea air of the South.